Tid: 2020-02-29 kl 13.00
Plats: Klubbhuset


Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2020-02-15. Skickas på mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mötesdokument kommer att anslås i klubblokalen en vecka före mötet.

Kom och säg din mening! Engagera dig i din lokala rugbyförening!

VÄLKOMMEN!