Up coming

<<  <  August 2021  >  >>
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Stay Connected

Join our mailing list and stay informed of all the latest news and blog posts!

Get Social

grasrot3

Bingolotto 2020

Scroll down for english

För cirka två år sedan spelade tvillingbröderna Henrik och Samuel Vasell rugby med Spartacus. Familjen flyttade senare till Kenya och engagerar sig nu bla. i att hjälpa barn och ungdomar som bor och lever i Nairobis slumkvarter.

Hjälp genom rugby

Man arbetar tillsammans med organisationen Kings Rugby Development Academy KRDA som startade 2016, och är en välgörenhetsorganisation som arbetar med att hjälpa utsatta och fattiga barn genom rugby.

Höga dödstal

KRDA tränar och spelar i Kibera, ett område på ca 2,5 kvadratkilometer i Kenyas huvudstad Nairobi. I Kibera är hälften av områdets 1,2 miljoner invånare under 15 år, och 50% av alla barn dör innan de fyllt 5 år.

Hjälpa 2500 barn

KRDA har idag ca 300 barn som tränar och spelar varje söndag, och organisationens mål är att hjälpa 2500 barn genom att starta totalt 10 st akademier.

 krda2Familjen Vasell har startat ett rugbylag på svenska skolan i Nairobi

 Swedish school rugby

 Familjen Vasell har också tagit med sig sina rugbykunskaper från Sverige, och startat ett rugbylag på den Svenska skolan i Nairobi. När familjen var på tillfälligt besök i Sverige, hörde mamma Karin av sig till Spartacus och undrade om klubben hade någon begagnad sportutrustning som man kunde skänka till KRDA. SRUFC organiserade snabbt ett upprop och en insamling som på bara ett par dagar gav över 3 000 kr och massor av utrustning. Pengarna gjorde att klubben kunde skänka bollar, tandskydd, utrustning för att spela Tag-rugby m.m.

Två stora väskor

Det blev så mycket prylar att man inte kunde ta med sig allting på en gång utan fick dela upp det på flera resor. Idag fick vi meddelande från Kenya via Facebook där man tackar för hjälpen, och man skriver;

KRDA1Karin Vasell tar emot rugbyutrustning av Spartacus Rugby genom Henrik LundquistHej alla Spartacus-medlemmar! 
Idag levererade vi hälften av det material som ni samlade in till Kings Rugby Development Academy (KRDA) i Nairobi. Stort tack för er givmildhet! Det var otroligt uppskattat. Viking Cup-tröjorna åkte på med en gång och kan ersätta de tröjor de hade innan som knappt var hela mellan hålen. Ert bidrag spelar större roll än vad vi kan beskriva för de här barnen. Rugby-träningen på söndagarna är ett avbrott i en annars bedrövlig tillvaro i ett av Afrikas största slumområden.


Om några veckor när vi varit hemma i Sverige kommer vi att leverera resten av det ni samlat ihop. Det gick helt enkelt inte att få med allt i en vända.
Sedan spelades det match också. Svenska skolans rugby-lag mötte KRDA i fyra quarters, där KRDA ställde upp ett nytt lag i varje quarter, så våra killar fick fräscht motstånd hela tiden. Trots det vann Svenska Skolan med totalt 20-10!

- Det är svårt att beskriva vilken vardag dessa barn har, och hur mycket helgernas träningar betyder för dem. Spartacus bidrag gör verklig skillnad, säger Karin Vasell i ett inlägg på SRUFC's Facebooksida.

shoesAtt behovet är stort behöver ingen tveka över. Titta tex på barnens skostandard.

 Värmer lite extra

Och det värmer lite extra i hjärtat över att se hur glada barnen är över att få sätta på sig hela och nya t-shirtar med Viking Cup-tryck.  Tänk att våra cup-t-shirts bärs av barn så långt bort från oss.

 

The Vasell brothers

About two years ago, the twin brothers Henrik and Samuel Vasell played rugby with Spartacus. The family later moved to Kenya to engage in helping children and young people living in Nairobi's slums.

Help through rugby

The Vasells are working with an organization called Kings Rugby Development Academy KRDA, which started in 2016, and is a charity organization that  help vulnerable and poor children through rugby.

High death rates

KRDA trains and plays in Kibera, an area of ​​approximately 2.5 square kilometers in Kenya's capital, Nairobi. In Kibera, half of the area's 1.2 million inhabitants are under 15, and 50% of all children die before they reach 5 years.

Help 2500 children

KRDA currently has about 300 children who practice and play every Sunday, and the organization's goal is to help 2500 children by starting a total of 10 academies. The Vasell family has started a rugby team at the Swedish school in Nairobi, and are regulary playing against KRDA.

Swedish school rugby


Vasell's family has also taken their rugby skills from Sweden, and started a rugby team at the Swedish school in Nairobi. When the family was on a temporary visit to Sweden, Mommy Karin went to Spartacus and asked if the club had any used sports equipment that could be donated to KRDA. SRUFC quickly organized a call and a collection that in just a few days gave over 3,000 kr and a lot of equipment. The money allowed the club to donate balls, dental equipment, equipment to play Tag rugby, etc.

Two big bags

There were so much equipment, that it was impossible to bring it all back to Kenya in one trip, so it was divided over several trips. Today, we received a message from Kenya via Facebook, thanking Spartacus for all the help:

Hi all Spartacus members! Today, we delivered half of the material you collected for the Kings Rugby Development Academy (KRDA) in Nairobi. Thank you very much for your generosity! It was incredibly appreciated. The Viking Cup shirts went on right away and could replace the shirts they had before which was barely holding together anymore. Your contribution is more important than we can describe for these children. Rugby training on Sundays is a break in an otherwise sad existence in one of Africa's largest slums. In a few weeks when we have been home in Sweden again, we will deliver the rest of what you have collected. We simply couldn't bring everything in one trip.

We have also played rugby! The Swedish school rugby team met KRDA in four quarters, where KRDA set up a new team in each quarter, so our guys got fresh opponents all the time. Despite that, Svenska Skolan won a total of 20-10!

- It's hard to describe what everyday life is like for these children, and how much the weekend's training means to them. Spartacus's contribution makes a real difference, says Karin Vasell in a post on SRUFC's Facebook page.

 

A little extra warmth

And our hearts warm up a little more when we see how happy the kids are about their new t-shirts with Viking Cup prints. Imagen that our cup-t-shirts are worn by children so far away from us.

 

Bildgalleri

KRDATeamPicKRDATeamKRDAPlayKRDA11KRDAtshirtKRDA

 

Site Disclaimer

bottomlogos 2

The content provided on this homepage is the property of Spartacus Rugby and affiliated partners.
All images and content (C) Spartacus RUFC.

Contact Us

Contact Us

We're excited to hear from you!

You can contact us via our Contact Page. If you'd prefer to give us a ring you can always call us at: +46 (0)725 16 50 19

Our Address

Gamla Lexbyvägen 12 433 31 Partille, , Sverige

Get Social

Newsletter Subscribe