• info@spartacusrugby.com
Kontakta Oss!

Blog

Gammalt och nytt i och omkring SPARTACUS RUGBY

Årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte 27/2 kl 13.00.

Motioner skall ha inkommit till styrelsen senast 15/2 på mail: styrelsen@spartacusrugby.com .

Styrelsens förslag, inkomna motioner samt valberedningens förslag kommer att anslås på klubben senast 20/2.

Om smittspridningen inte tillåter fysiskt möte kommer mötet att hållas digitalt eller hybrid. Länk till mötet kommer att publiceras på denna hemsida samt i sociala medier.