SpartacusCatImageMedlems- och Spelaravgifter för 2020 betalas till Bankgiro: 482-1302 eller med Swisch 123 226 69 97. Vid betalning, märk betalningen med 'Medlemsavgift + Namn'
Membership and player fees for 2020 is payable to Bankgiro 482-1302 or to Swisch No 123 226 69 97. When you pay, state your name and 'Medlemsavgift' on the payment.

Har du några frågor så kontakta någon i styrelsen
If you have any questions please feel free to contact any member of the board

Avgifter/Fees

 

 

Medlemsavgift

Träningsavgift

Totalt

Senior Herr (inklusive Oldboys som spelar med Seniorerna)
Men's Senior Team (including playing Oldboys)
350 1 650 2 000
       
Senior Dam
Women's Senior Team
350 700 1 050
       
Senior student/arbetslös
Senior student/unemployed
350 700 1 050
       
Junior (18-20 år)
Junior ( age 18-20)
350 500 850
       
Ungdom (boll ingår för nya spelare)
Youth (ball is included for new players)
350 500 850
       
Supportmedlem (ej rösträtt)
Support member (no voting right)
150 - 150
       
Medlem (rösträtt)
Member (voting right)
350 - 350
       
Familj
Family
     
       
1:a barnet
1st child
350 500  850
       
2:a barnet
2nd child
 350  250  600
       
3:e barnet och därefter
3rd child and beyond
 350  125  475