newsletter1SPARTACUS will start a newsletter to be sent out once a month. It will contain information about the club's activities, our teams, and much more. Subscribe on our home page for it. The first issue will be sent out on April 1st.


SPARTACUS kommer att starta ett månatligt nyhetsbrev. Det kommer att innehålla information från och om klubben och våra aktiviteter, lag och annat. Registrera dig på vår hemsida så att du inte missar det första nyhetsbrevet som kommer den 1 April.